Okiem nauczyciela - emeryta.

Opublikowano: wtorek, 10, maj 2022

Kolejny raz odwiedziłam moją szkołę - Szkołę Podstawową w Parzęczewie, wkraczając w coraz to piękniejsze wnętrze-wnętrze szkoły XXI wieku, której misją jest tworzenie przestrzeni, gdzie dominuje radość uczniów, mogących się w niej uczyć, a także satysfakcja z możliwości uczenia innych.

Wrócę do strof wiersza – absolwentki tej szkoły Katarzyny Zientalskiej „(...)Wystarczy tylko uwierzyć(...)", a ja dodam jeszcze, że koniecznie trzeba zobaczyć. Trzeba również poznać jej zasady oparte na szacunku, poszanowaniu ucznia, tworzeniu więzi międzyludzkich. Poznać zasady zapewniające efektywność nauczania i tworzenia osobowości młodych ludzi.

Ta szkoła to miejsce, gdzie zajęcia nie kończą się wraz z ostatnią lekcją, gdyż uczeń ma ofertę różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. W ogromnej ich gamie można wymienić:
- zajęcia sportowe odbywające się w nowoczesnej hali sportowej;
- zajęcia wspomagające z poszczególnych przedmiotów;
- zajęcia logopedyczne prowadzone przez specjalistę;
- rewalidację, czyli zajęcia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- zajęcia z oligofrenopedagogiki.

Podobnie, jak w innych placówkach oświatowych, uczniowie szkoły biorą udział w konkursach z wielu przedmiotów. I tak np: po kuratoryjnych eliminacjach szkolnych, a potem rejonowych, do etapu wojewódzkiego przeszły osoby z geografii, historii, biologii i uzyskały tytuł finalisty w Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym. Finaliści tych konkursów to: Marcelina Bojanowska z biologii; Oliwia Nowak, Aleksandra Barańska z historii; Maria Banasiak z geografii.

Inne ciekawe inicjatywy, w których uczniowie biorą udział, to np. Konkurs Fotograficzny ,,Wiosna w obiektywie w Gminie Parzęczew".

Młodzież szkolna wykonała też prace na Xll Międzyszkolny Konkurs Wielkanocny pod nazwą ,,Wielkanocne Jajko", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa numer 206 w Łodzi.

Ciągle i z sukcesami są urozmaicane i wzbogacane, coraz to nowszymi treściami, zajęcia z przedmiotów nauczania:
- na lekcjach języka polskiego pod kierunkiem nauczyciela uczniowie projektują komiksy w oparciu o treść przeczytanej i opracowanej lektury;
- w klasach l-lll także nie brakuje ciekawych i innowacyjnych pomysłów.

Uczniowie w trakcie nauczania zdobywają nowe doświadczenia. Pracują z Ozobotami - małymi robocikami, które wykorzystywane są do nauki programowania.

Innym przykładem jest praca z Ipadami. Uczniowie wykorzystują to narzędzie do wyszukiwania informacji w sieci na dany temat, nagrywania krótkich filmików z pracy na lekcji i wiele, wiele innych.

Zajęcia te uczą młodych ludzi kreatywności, odkrywają możliwości, jakie dają te technologie informatyczne, sprawiając przy tym wiele radości i możliwość zdobywania nowych doświadczeń.

Kolejne przykłady ciekawych działań to:
- Konkurs Matematyczno-Fotograficzny pod hasłem ,,Matma w kuchni" polegający na wspólnej zabawie z rodzicami, podczas której odszukują w potrawach świat liczby PI;
- wykonywanie doświadczeń przedstawiających wybuch wulkanu, zdobywając w ten sposób doświadczenia dotyczące zjawisk zachodzących w ziemskiej przyrodzie;
- podczas zajęć z klockami LEGO uczniowie poznają tajemnice świata szyfrów i zagadek, zgłębiając wiedzę o nowych rozwiązaniach technologicznych.
- aktywne przerwy dla uczniów np. taniec belgijka.
- symbolem powrotu do szkoły po pandemii było włączenie się do ogólnoświatowego tańca szczęścia, poprowadzonego pod okiem nauczyciela w-f.
- sportowe konkursy plastyczne np. Mikołaj na wesoło, Sport na wesoło i wiele innych.
- z entuzjazmem celebrowano np. święto skakanki.

Bogactwo i różnorodność zajęć na lekcjach przedmiotowych i po nich, to w ogromnej mierze zasługa kadry pedagogicznej, którą szkoła posiada. Są to nauczyciele dobrze przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą.

W szkole planowane są kolejne ważne przedsięwzięcia. Trwają przygotowania do nowego projektu LABORATORIUM FIZYCZNO-GEOGRAFICZNE, w którym będzie realizowany program innowacyjny KUŹNIA TALENTÓW. Głównym tematem będzie ALTERNATYWNA ENERGIA, realizująca zagadnienia o odnawialnych źródłach energii. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby społeczne. Przede wszystkim jednak zapewni rozwój aktywności, wyrówna szanse edukacyjne i podniesie atrakcyjność edukacji w tej szkole. Pomieszczenia przeznaczone do realizacji zyskają nowoczesny sprzęt i właściwy wystrój.

Inne, równie ciekawe zadania, to projekt EKO-PRACOWNIE. Jest on dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 50 tysięcy złotych. Jego głównym koordynatorem jest Urząd Gminy w Parzęczewie, który otacza szkołę szczególną troską. W ramach tego projektu sale zostaną wyposażone w nowe meble, rolety, na ścianach pojawią się nowe fototapety, monitor dotykowy LED i inne niezbędne sprzęty. Uczniowie więc będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających z jeszcze większym naciskiem na ekologię.

Nie można obojętnie przejść wobec innych akcji, np. charytatywnej dla chorego chłopca, podczas której zbierano na jego leczenie. Obecnie uczęszcza on do klasy pierwszej. Inna, godna uwagi ,to informacja, że dzieci z Ukrainy są uczniami tej szkoły. Początkowo zajęcia z nimi odbywały się w świetlicy szkolnej, aby odnalazły się w nowej rzeczywistości. Szybko przyswoiły podstawy języka polskiego i uczęszczają już do wyznaczonych klas.

Szkoła Podstawowa w Parzęczewie jest przyjazna także pod względem pod architektonicznym. Posiada obiekty rekreacyjno-sportowe, usytuowane w otoczeniu zadbanej zieleni. Swoim wyglądem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, tworzy przestrzeń ciepła, relaksu, bezpieczeństwa.

Przyjeżdżając do Parzęczewa poznasz tę szkołę, poznasz jej walory, jej pedagogów, pozostały personel, poznasz serdecznych i przyjaznych ludzi. Będziesz chciał w niej być, kształcić się, zdobywać wiedzę, zawierać przyjaźnie.

Lucyna Czerwńska - emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej w Parzęczewie

Odsłony: 1033