O szkole


 

Do Gimnazjum w Parzęczewie w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza 152 uczniów mających do dyspozycji 2 pracownie komputerowe, nowoczesną halę sportową w obrębie której znajduje się siłownia oraz dobrze wyposażoną ekopracownię. W budynku szkoły uczniowie mają również możliwość korzystania ze stołówki, biblioteki i sklepiku szkolnego. Dla młodzieży zamieszkałej poza miejscowością Parzęczew przewidziane są dowozy autokarami.

 

Odsłony: 6040