JULIAN TUWIM PATRONEM

 

tuwimW życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają głęboko w jego œświadomoœci. Takim wielkim i doniosłym wydarzeniem dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Parzęczewie stało się z pewnością nadanie tej placówce imienia Juliana Tuwima i wręczenia sztandaru. Uroczystość odbyła się w sobotę 15.12.2001 r. Szkoła obchodziła właśnie 20 lecie swego istnienia w nowym budynku. Do tego święta społeczność szkolna przygotowywała się przez ponad rok. Zaczęło się od decyzji, że patron szkoły zostanie wybrany w drodze referendum. Początkowo każdy z nauczycieli, uczniów i rodziców mógł zgłaszać swoje propozycje. Następnie klasy prezentowały swoich kandydatów. Zwyciężył Julian Tuwim. Po zatwierdzeniu wyników przez radę rodziców, radę pedagogiczną i samorząd uczniowski rozpoczęto konkretne działania w kierunku nadania szkole imienia Juliana Tuwima. Dyrekcja szkoły opracowała plan pracy na kolejne miesiące. Do realizacji tegoż planu włączyli się nauczyciele, rodzice i uczniowie. Na patron2alekcjach języka polskiego, lekcjach wychowawczych i imprezie "Tydzień z Tuwimem" przybliżano sylwetkę Patrona. Zadbano o odpowiedni wystrój korytarzy i sal lekcyjnych, wykonano gazetki o Julianie Tuwimie. Ogłoszono konkursy: plastyczny, recytatorski, wiedzy o życiu i twórczości poety. Uwieńczeniem tych wielomiesięcznych działań, prowadzonych w wielu kierunkach, był dzień 15 grudnia 2001 r. Na uroczystości nadania szkole imienia Juliana Tuwima przybyli między innymi senator Józef Dziemdziela, starosta Grzegorz Leśniewicz, vicestarosta Marcin Karpiński, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, dyrektorzy szkół z Ozorkowa, gminy Parzęczew i gminy Ozorków oraz nauczyciele, nauczyciele emeryci, uczniowie i rodzice. Świętowanie rozpoczęło się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej z unikatowym wizerunkiem Juliana Tuwima ufundowanej przez Radę Gminy w Parzęczewie. Odsłonięcia dokonał pan przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Kurtasiński. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła się główna część uroczystości. Po powitaniu gości, odczytaniu i wręczeniu aktu nadania imienia przez patron3aWójta Gminy p. Antoniego Próchniewicza i poświęceniu sztandaru przez księdza proboszcza Jerzego Serwika przedstawiciele rodziców w osobach: p. przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego Agata Rurarz, p. Jerzy Witosławski i p. Dorota Graczyk przekazali na ręce p. dyrektor ufundowany przez siebie sztandar, który z kolei został przekazany uczniom. Następnie odbyło się ślubowanie uczniów. Wychowankowie naszej szkoły po raz pierwszy składali przyrzeczenie na sztandar szkolny. Obiecali, że będą kochać swoją Ojczyznę i pracować z całych sił dla jej dobra. Fundatorzy sztandaru i uroczystości wbili w tablicę symbolizującą tarczę szkolną pamiątkowe gwoździe. Zaprezentowana przez uczniów naszej szkoły część artystyczna pt. "Tuwim dzieciom" dostarczyła wielu wrażeń artystycznych i estetycznych i przybliżyła zgromadzonym widzom twórczość dziecięcą wielkiego poety. Wszyscy uczniowie zaprezentowali się doskonale. Po raz pierwszy wykonano też napisany przez p. Ewę Jędrachowicz hymnpatron4a szkoły, którego treść wiąże się oczywiście z Tuwimem. Nad częścią artystyczną razem z dziećmi pracowały panie: Sylwia Gabryelczyk i Ewa Jędrachowicz. Piękne dekoracje do inscenizacji wykonała p. Grażyna Frajnd. Uroczystość uświetniły występy orkiestry OSP Parzęczew kierowanej przez pana Marka Tyrkę oraz młodzieży: Agnieszki Sobczak, której akompaniował p, A. Pyciarz i Maćka Janeckiego, którzy pięknie zaśpiewali kolejno dwie piosenki. Na zakończenie goście zwiedzali szkołę. Przygotowano dla nich interesującą wystawę dotyczącą historii szkoły, patrona oraz osiągnięć i dnia dzisiejszego szkoły. Na korytarzach można było obejrzeć dotychczasowy dorobek szkoły. Wyeksponowano też kroniki, albumy, prace plastyczne dzieci stanowiące plon przeprowadzonych wcześniej konkursów. Z tej okazji wydano też folder o szkole. Cała oprawa plastyczna wzbudzała wiele zachwytu wśród zwiedzających. Nie mniej zachwytu wzbudziło też przygotowanie stołu szwedzkiego przez p. Mączyńską z Leźnicy Wlk. i rodziców. Podsumowując, obiektywnie można stwierdzić, że wielkie, bezinteresowne zaangażowanie wszystkich nauczycieli, rodziców, władz gminy, pracowników administracji i obsługi zaowocowało wspaniałą uroczystością. Była ona z pewnością godna osoby Patrona. Oby dalsze poczynania społeczności Szkoły Podstawowej utwierdziły wszystkich w tym przekonaniu.

patron1a

 

 

HYMN

Nasza szkoła malutka
ŒŚwietna i wesolutka
Tuwim tu patronuje
Wszystkim nam imponuje
Jego poezje znane
"Ptak", "Stół", "W aeroplanie",
"Taniec", "Lokomotywa",
Zawsze nas tutaj wzywa

Julian T. , Julian T.
On patronem naszym jest
Julian T. , Julian T.
A więc bardzo cieszymy się!

Z Łodzi do nas przybyłeœś
Szkołę tę odmieniłeœś
"Kwiatów polskich" pejzaże
W upominku nam dajesz
Radoœść, szcz궜cie i uśœmiech
To nie tylko marzenie
śŒwiat niech zmienia się na dobre
Twej poezji wspomnienie

Odsłony: 10972