Akcja „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych”

Opublikowano: wtorek, 06, wrzesień 2022

W dniach od 12 do 16 września 2022 r. – zostanie przeprowadzona w naszej szkole akcja "Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole". Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych oraz informację o organizacji Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych.

Celem akcji jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno - informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami.

Odsłony: 227